Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 143
Lượt truy cập: 26955149

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1640/QĐ-UBND 14/06/2021 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử
1493/QĐ-UBND 08/06/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về "Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030"
1492/QĐ-UBND 08/06/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4963/KH-UBND 07/06/2021 UBND Tỉnh
Triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
1478/QĐ-UBND 04/06/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty CP Xuất khẩu Dệt may Vịnh Nha Trang quản lý tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013
1477/QĐ-UBND 04/06/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1474/QĐ-UBND 04/06/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy trình tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1472/QĐ-UBND 04/06/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
1473/QĐ-UBND 04/06/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Đề án "Thực hiện mục tiêu không có người có hành vi lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2025"
4806/KH-UBND 03/06/2021 UBND Tỉnh

Kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021


1463/QĐ-UBND 03/06/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh
1440/QĐ-UBND 01/06/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Đề án "Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
52/NQ-HĐND 31/05/2021 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
1406/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ
1393/QĐ-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án hướng tuyến của 08 tuyến xe buýt có trợ giá, 01 tuyến xe buýt du lịch không trợ giá giai đoạn 2021-2025 và hồ sơ thiết kế vận hành 08 tuyến xe  buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
4525/KH-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh
Thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1372/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
1370/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Hạt Kiểm lâm cấp huyện
1371/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1369/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm