Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 241
Lượt truy cập: 27209035

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2112/QĐ-UBND 22/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc kiện toàn “Tổ giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1”
92/NQ-HĐND 01/07/2021 Thành phố Nha Trang
Thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
91/NQ-HĐND 01/07/2021 Thành phố Nha Trang
Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
90/NQ-HĐND 01/07/2021 Thành phố Nha Trang
Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
70/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
69/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
68/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
67/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
66/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
65/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
64/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
63/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
62/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
61/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
60/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
59/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
58/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
57/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
56/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
55/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm