Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 309
Lượt truy cập: 26955614

Giao chỉ tiêu giải quyết hồ sơ trực tuyến cho các đơn vị, địa phương

20/04/2021

Tin ĐP 20-4.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng. Các Sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế được giao chỉ tiêu tối thiểu 45%. Sở Giao thông vận tải và Sở Tư pháp được giao chỉ tiêu tối thiểu 40%.

Đối với các địa phương, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh, TP. Nha Trang tối thiểu 40% hồ sơ; UBND huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn tối thiểu 35%. UBND cấp xã của 6 địa phương trên được giao chỉ tiêu tối thiểu 30%. Riêng chỉ tiêu giao cho UBND cấp xã của 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn tối thiểu 25%.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai theo phạm vi thẩm quyền; tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

(Xem bài viết gốc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm