Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 331
Lượt truy cập: 26955713

Điều chỉnh lại kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

04/03/2021

Tin ĐP 04.3.PNGĐây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, diễn ra chiều 1-3.

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành dự thảo chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định để trình tại kỳ họp trong tháng 3-2021 của HĐND tỉnh; nghiên cứu các quy định hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng từ chính sách này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh điều chỉnh lại kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Riêng đối với kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa, Sở đợi kế hoạch chuyển đổi chung của toàn quốc để xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp; rà soát lại việc chuyển cây trồng trên diện tích đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm để xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi đảm bảo các quy định về mục đích sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch của tỉnh…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi cây trồng được gần 4.173,7 héc ta (đạt 51% diện tích được UBND tỉnh phê duyệt), trong đó: Chuyển đổi hơn 909 héc ta lúa kém hiệu quả, không chủ động nước tưới sang cây hàng năm khác; chuyển đổi hơn 3.264,6 héc ta đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao (sầu riêng, xoài, bưởi da xanh, mít, dừa…); hơn 1.650,1 héc ta được hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng với tổng kinh phí gần 40,8 tỷ đồng. Việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng còn gặp một số khó khăn do: Nhiều diện tích đã chuyển đổi nhưng không đủ điều kiện để được hỗ trợ; các diện tích đủ điều kiện chuyển đổi đã được hỗ trợ kinh phí từ các chính sách, chương trình khác; nông dân chuyển đổi nhưng không đăng ký với địa phương… Dự kiến, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi 8.388,6 héc ta cây trồng, trong đó: Chuyển đổi 2.579,6 héc ta cây trồng trên đất lúa sang cây hàng năm, cây lâu năm khác; chuyển đổi 5.809 héc ta đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

(Xem bài viết gốc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm