Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 327
Lượt truy cập: 26955681

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025

25/02/2021

Tin ĐP 25-02.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11-1-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các bộ, ngành Trung ương. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 15-3.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, đến năm 2025, Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: Mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (trên 28 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 4 - 5%; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 35% số xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn; 60% số hộ DTTS đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ở những nơi cần thiết… Nghị quyết cũng đã đề ra các giải pháp như: Xây dựng, bổ sung các chính sách phù hợp, bố trí đủ vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm dần các chính sách mang tính hỗ trợ gây tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo; chuyển sang đầu tư phát triển, tăng cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, đầu tư cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để phát triển kinh tế hộ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh của từng địa phương và phù hợp với tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc; xúc tiến thương mại để giải quyết đầu ra cho sản phẩm hàng hóa; trang bị các kỹ năng trong lao động sản xuất cho đồng bào DTTS; khuyến khích xây dựng, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ... để giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào DTTS...

(Xem bài viết gốc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm