Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 972
Lượt truy cập: 27708449

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Đầu tư - Xây dựng
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
90/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025
89/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Khu liên cơ I - Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Kè Sông Cái (đoạn còn lại qua các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương)
84/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trạm kiểm soát biên phòng Vạn Giã
80/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B)
79/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
78/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
77/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo hội trường Tỉnh đoàn Khánh Hòa
01/2019/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay
02/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.
33/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
17/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay
13/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.

06/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2015 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

22/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh

Về chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.

13/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010

12/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009

21/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

20/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009

16/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm