Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 974
Lượt truy cập: 27708447

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Ngoại vụ
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Không có văn bản trong danh mục"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm