Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1082
Lượt truy cập: 27708616

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
32/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
20/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

05/NQ-HĐND 29/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
12/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

11/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, trung cấp từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20/2011/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi hoạt động hè hằng năm.
18/NQ-HĐND 21/07/2011 HĐND Tỉnh

Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2011 - 2012.

07/2011/NQ-HĐND 08/04/2011 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, trung cấp năm học 2010 - 2011 đến 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
02/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh
Về việc chuyển các trường mầm non bán công, dân lập thành trường mầm non công lập.
18/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập
04/NQ-HĐND 21/07/2010 HĐND Tỉnh
Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2010 - 2011.
02/2010/NQ-HĐND 20/07/2010 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008, Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ khen thưởng học sinh.
01/2010/NQ-HĐND 20/07/2010 HĐND Tỉnh
Về việc quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
21/NQ-HĐND 15/12/2009 HĐND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về học phí ở các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
07/2009/NQ-HĐND 31/03/2009 HĐND Tỉnh

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí hệ công lập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/2009/NQ-HĐND 30/03/2009 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi công tác phổ cập bậc Trung học

72/VP 26/08/2008 HĐND Tỉnh

Về việc đính chính văn bản

15/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ học bổng và khen thưởng  học sinh
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm