Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1042
Lượt truy cập: 27708666

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Lao động - TBXH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
07/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 HĐND Tỉnh
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc Khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm
30/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
13/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

16/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về chế độ ưu đãi bổ sung cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm.

06/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 HĐND Tỉnh

Về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

09/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

31/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015.

30/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo và người được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

29/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về chế độ hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14/2011/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về mức quà tặng cho đối tượng chính sách của tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 hàng năm.
13/2011/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc Khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm.
04/NQ-HĐND 08/04/2011 HĐND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/3/1998 về chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm từ 1998 - 2000 và Nghị quyết số 26/2001/HĐND ngày 15/02/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu Quỹ xóa đói giảm nghèo.
06/2011/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
05/2011/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
04/2011/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền quần áo và tiền thuốc y tế cho người có công đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh Khánh Hòa.
11/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015.

26/2009/NQ-HĐND 15/12/2009 HĐND Tỉnh
Về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm