Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1949
Lượt truy cập: 19378520

Số  Năm  Ngày xuất bản: 14/09/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-8-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa. 4
29-8-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 13
29-8-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 23
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-8-2018 Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cam Lâm vào Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 34
03-8-2018 Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vạn Ninh vào Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. 40
03-8-2018 Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Diên Khánh vào Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh. 46
06-8-2018 Quyết định số 2227/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 52
06-8-2018 Quyết định số 2228/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 64
07-8-2018 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 82
08-8-2018 Quyết định số 2241/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 84
09-8-2018 Quyết định số 2264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. 96
10-8-2018 Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 108
17-8-2018 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông. 110
20-8-2018 Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 120
31-8-2018 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 124
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3096/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
3095/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
3094/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân số và kế hoạch hoá gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của trạm y tế cấp xã, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
3087/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
3086/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
3084/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
3082/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3080/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
33/2018/QĐ-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
15/10/2018

LogoKH PA2.jpgNgày 12/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa (gọi tắt là Biểu trưng).