Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 937
Lượt truy cập: 14754430

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/12/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-12-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
16-12-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-11-2016 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 12
28-11-2016 Quyết định số 3646/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
01-12-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 36
08-12-2016 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 41
09-12-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 64
09-12-2016 Quyết định số 3826/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa. 68
12-12-2016 Kế hoạch số 10016/KH-UBND công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Khánh Hòa. 71
MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2016
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 78
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 83
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH 108
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 109
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 110
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN 111
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH 112
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 113
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
132/QĐ-UBND 13/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Nha Trang để thực hiện Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang và Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp.
131/QĐ-UBND 12/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.
120/QĐ-UBND 11/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty CPDL Hồng Hải được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa để xây dựng khu nghỉ mát Ninh Vân.
119/QĐ-UBND 11/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm.
111/QĐ-UBND 11/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được chuyển hình thức thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long.
110/QĐ-UBND 11/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc Thu hồi đất do Tổng Công ty Khánh Việt thuê sử dụng và cho Công ty Cổ phần Đông Á thuê đất bổ sung để mở rộng dự án Nhà máy sản xuất bao bì.
01/2017/QĐ-UBND 10/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
99/QĐ-UBND 10/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Hợp tác xã Xây dựng Phước Tân thuê đất tại số 99 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để sử dụng vào mục đích làm văn phòng làm việc.
91/QĐ-UBND 10/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Xây dựng Phước Tân do vi phạm theo điểm đ Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
16/01/2017

hangmienthue.jpgNghị định kinh doanh hàng miễn thuế đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.

Nghị định quy định đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế gồm:

1- Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế:

12/01/2017

cai-thien.jpgNăm 2016, dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành tích cực của UBND tỉnh, các ngành, các cấp và các tầng lp nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng và đy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đã vượt qua các khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách.