Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3656
Lượt truy cập: 16930525

Số  Năm  Ngày xuất bản: 27/10/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
19-9-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-9-2017 Quyết định số 2667/QĐ-UBND ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 38
19-9-2017 Quyết định số 2753/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể hóa tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 47
19-9-2017 Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 66
22-9-2017 Quyết định số 2799/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 70
25-9-2017 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 89
25-9-2017 Quyết định số 2829/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2025. 93
25-9-2017 Quyết định số 2833/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”. 107
25-9-2017 Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 117
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3413/QĐ-UBND 14/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương quản lý, cho Công ty cổ phần Khai thác Thuỷ điện Sông Giang thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Công trình thủy điện Sông Giang 1 tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh
3412/QĐ-UBND 13/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020
3397/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND Tỉnh
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
3396/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do trường tiểu học Vĩnh Ngọc sử dụng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý
3374/QĐ-UBND 09/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (giao bổ sung) cho Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang để làm công viên cây xanh của dự án Biệt thự đồi Sông Tắc
21/2017/QĐ-UBND 08/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
20/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
18/CT-UBND 07/11/2017 UBND Tỉnh
Tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương
3345/QĐ-UBND 07/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
20/11/2017

co phieu.jpgĐặc thù về tài chính đối với Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP quy định Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13/11/2017

kinh doanh 2.jpgNgày 08/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong việc: trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.