Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 257
Lượt truy cập: 20728011

Số  Năm  Ngày xuất bản: 08/04/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-2-2019 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
28-2-2019 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa. 10
08-3-2019 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 68
13-3-2019 Quyết định số 710/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 70
13-3-2019 Quyết định số 712/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân - Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác. 91
18-3-2019 Quyết định số 765/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 95
18-3-2019 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 107
18-3-2019 Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ. 110
25-3-2019 Quyết định số 818/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 112
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1146/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa
1126/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1125/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1110/QĐ-CTUBND 19/04/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019
1089/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1088/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1087/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
1086/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
1085/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
25/04/2019

Tin TW 25-4-2019.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 11 các môn thi và hình thức thi, Điều 12 cách tính điểm thành Điều 11 nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển. Cụ thể, thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

24/04/2019

Tin ĐP 12-12-2018.jpgNgày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.