Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 756
Lượt truy cập: 27695332

Số  Năm  Ngày xuất bản: 21/10/2021

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23-8-2021 Quyết định số 2437/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 3
24-8-2021 Quyết định số 2449/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 2. 13
24-8-2021 Quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao. 46
24-8-2021 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 49
26-8-2021 Kế hoạch số 8323/KH-UBND triển khai thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. 54
26-8-2021 Quyết định số 2471/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 65
26-8-2021 Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài”. 76
26-8-2021 Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thực hiện thủ tục hành chính “Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài”. 78
26-8-2021 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. 80
26-8-2021 Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa. 90
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3423/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
3443/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nội vụ
3409/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
3411/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
3410/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
3397/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3398/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3251/QĐ-UBND 04/10/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
9734/KH-UBND 01/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
19/10/2021

ĐP 19-10.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ).