Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 885
Lượt truy cập: 14754345

TIN HOẠT ĐỘNG


07/01/2016

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2015; giữ gìn và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm.

Kịp thời tham mưu, đề xuất cho Văn phòng UBND tỉnh trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động Công báo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

Đăng tải và công bố kịp thời các văn bản pháp luật trên Công báo in và Công báo điện tử. Duy trì hoạt động ổn định Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa; biên tập nhiều tin, bài có chất lượng để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật.

Nâng cấp hệ thống máy chủ nhằm tăng cường tính bảo mật thông tin của hệ thống mạng nội bộ.

Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, nâng lương định kỳ, thanh toán các chế độ bảo hiểm… cho viên chức và người lao động tại đơn vị đúng quy định.

Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tính chất công việc của đơn vị.

Thực hành tiết kiệm, giảm và tiết kiệm chi phí hành chính để nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức Trung tâm./.
17/10/2016

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa