Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 294
Lượt truy cập: 22384354

TIN TỔNG HỢP
20/11/2019

Tin TW 20-11-2019..jpgChức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, Cổng thông tin một cửa quốc gia có chức năng sau:

1- Tiếp nhận chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và các cơ quan xử lý;


18/11/2019

Tin ĐP 18-11-2019.jpgNgày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuc thẩm quyn quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vợ hoặc chồng của những người thuộc diện quy định trên cùng đi theo hành trình công tác.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3508/QĐ-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
3501/QĐ-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3496/QĐ-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
3464/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất công ích (5%) do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để quản lý
19/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm