Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 110
Lượt truy cập: 24086744

TIN TỔNG HỢP
28/05/2020

Tin TW 02-4-2019.jpgChính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.


26/05/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgNgày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; khoản 11 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể:


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1180/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
1150/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ và bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1148/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiện toàn cơ cấu tổ chức
1139/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
1146/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được chuyển hình thức thuê đất để xây dựng nhà trẻ thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa