Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2254
Lượt truy cập: 14993802

TIN TỔNG HỢP
24/02/2017

xuat khau.jpgChính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.


24/02/2017

Tin 23 9.jpgNgày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án bao gồm xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật...).


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
520/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Những người trồng xoài huyện Cam Lâm.
518/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu Du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm.
516/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Khánh Sơn đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
515/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Khánh Vĩnh đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
514/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Cam Lâm đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm