Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3180
Lượt truy cập: 20917043

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1517/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1516/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1515/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1514/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1513/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
1508/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong thuê đất bổ sung (đợt 8) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thủy
1507/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang để làm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
1439/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1411/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
21/05/2019

Tin TW 21-5-2019.jpgThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 về phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (2012) và gần đây nhất là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường.

13/05/2019

Tin ĐP 13-05-2019.jpgĐể tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2019 được đảm bảo thiết thực, bổ ích và hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 08/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2019.