Ngày xuất bản: 16-05-2022

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-04-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 4
07-04-2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa 7
07-04-2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 9
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-04-2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm Covid-19 (F0) tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 12
07-04-2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 14
07-04-2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) 18
07-04-2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà đa năng kết hợp phòng bộ môn, kho thiết bị Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 20
07-04-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao thành tích cao; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sân điền kinh Khu liên hiệp thể thao Vĩnh Hải 23
07-04-2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh 25
25-04-2022 Công văn số 130/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND tỉnh 28
07-04-2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 30
07-04-2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 33
07-04-2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 35
07-04-2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội vụ 37
07-04-2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 39
07-04-2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 45
07-04-2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường Đầm Môn ĐT651, đoạn Km14+370-Km17+900, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 50
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1282/QĐ-UBND 12-05-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
1271/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Tải về
4060/KH-UBND 09-05-2022 Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Tải về
1259/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
1258/QĐ-UBND 09-05-2022 Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa Tải về
3994/KH-UBND 06-05-2022 Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
3977/KH-UBND 05-05-2022 Về thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
3915/KH-UBND 04-05-2022 Về việc tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò và dịch tả lợn cổ điển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - năm 2022 Tải về
1198/QĐ-BCĐCĐS 04-05-2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa Tải về
1178/QĐ-UBND 29-04-2022 Ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
13/05/2022 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.
Danh mục các lĩnh vực người có chức vụ sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp
13/05/2022 00:00
(Chinhphu.vn) - Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ thuộc các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, về chứng khoán và thị trường chứng khoán, về bảo hiểm.
Giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025
13/05/2022 00:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2025.
Sửa quy định về các mục tiêu quan trọng do Cảnh sát nhân dân canh gác bảo vệ
13/05/2022 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao
16/05/2022 00:00
Theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin)
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
16/05/2022 00:00
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, diễn ra chiều 12-5.
Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã
12/05/2022 00:00
Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã là một trong những nội dung tại Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 - 2030 được ban hành kèm theo Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh.
Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
11/05/2022 00:00
UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.