Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 525
Lượt truy cập: 21881802

Số  Năm  Ngày xuất bản: 06/09/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-8-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
19-8-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-8-2019 Quyết định số 2540/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 23
06-8-2019 Quyết định số 2541/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 36
07-8-2019 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao. 59
07-8-2019 Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 62
07-8-2019 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang để làm bãi chứa chất thải. 66
08-8-2019 Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. 69
08-8-2019 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất bổ sung để Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long. 73
12-8-2019 Quyết định số 2604/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do hết hạn thuê đất. 77
14-8-2019 Quyết định số 2622/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa. 80
15-8-2019 Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê đất, giao đất không thu tiền (đợt 1) tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời điện lực miền Trung, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 93
15-8-2019 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa thuê đất để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản - bò thịt công nghệ cao Thông Thuận tại thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 98
16-8-2019 Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sử dụng tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. 103
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2909/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
2906/QĐ-UBND 17/09/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
2896/QĐ-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2870/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương; Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2858/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2842/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh
Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2830/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
2826/QĐ-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh
Bãi bỏ thủ tục “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú” ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2822/QĐ-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh
Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
03/09/2019

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.