Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 565
Lượt truy cập: 20033482

Số  Năm  Ngày xuất bản: 24/12/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
17-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. 3
17-12-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 16
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-12-2018 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 22
12-12-2018 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 42
13-12-2018 Quyết định số 3856/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 43
13-12-2018 Quyết định số 3863/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn. 58
13-12-2018 Quyết định số 3864/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thí điểm mô hình đưa lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 60
13-12-2018 Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021. 74
13-12-2018 Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021. 75
17-12-2018 Quyết định số 3921/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 76

MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2018
17-12-2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 85
17-12-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 88
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
215/QĐ-UBND 21/01/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019
214/QĐ-UBND 21/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất có mặt nước ven biển sử dụng vào mục đích khác mở rộng dự án của Công ty TNHH Thành Mỹ đang sử dụng tại phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh
213/QĐ-UBND 21/01/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa
189/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty Cổ phần Yết Kiêu thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hoà để quản lý
188/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển và mặt nước biển do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa quản lý tại Đảo Hòn Rùa, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang
187/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đang sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực Hòn Chồng-Hòn Đỏ, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hoà quản lý
186/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Hải đang sử dụng tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hoà quản lý
173/QĐ-UBND 16/01/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
175/QĐ-UBND 16/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hoà

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
21/01/2019

Tin TW 21-01-2018.jpgBộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo nêu rõ, nội dung quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư này bao gồm: đăng ký sử dụng, lập hóa đơn, xử lý sai sót, tra cứu, chuyển dữ liệu hóa đơn, xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.

21/01/2019

Tin ĐP 21-01-2019.jpgNgày 16/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đồng thời thay thế Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.