Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 244
Lượt truy cập: 22384288

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3508/QĐ-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
3501/QĐ-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3496/QĐ-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
3464/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất công ích (5%) do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để quản lý
19/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa
3443/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3421/QĐ-UBND 11/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 11/11/2019 Huyện Diên Khánh
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
3412/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3411/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
3392/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
3391/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
3381/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
3352/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa
3366/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
3358/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
3354/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3325/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 26
3324/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để làm cửa hàng xăng dầu số 12
3323/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 02"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm