Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1028
Lượt truy cập: 26336032

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
501/QĐ-UBND 02/03/2021 UBND Tỉnh
Về việc hủy bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1470/KH-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1312/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh
Về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
429/QĐ-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1208/UBND-KT 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
412/QĐ-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
409/QĐ-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
1163/UBND-KT 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
375/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
362/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một để xây dựng Bến tàu phục vụ dân sinh tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
368/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
363/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa
383/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Kiệt Việt thuê sử dụng, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đất huyện Cam Lâm để quản lý
379/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
05/CT-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
01/2020/QĐ-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
280/QĐ-UBND 03/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh thời điểm chấm dứt việc sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
260/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Trường, Nha Trang
261/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất để làm khách sạn và trụ sở làm việc
259/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn thuê đất tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn - đợt 2"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm