Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 306
Lượt truy cập: 25720883

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3149/QĐ-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh
về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
3146/QĐ-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
3139/QĐ-UBND 24/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3130/QĐ-UBND 20/11/2020 UBND Tỉnh
Về cho phép Công ty TNHH An Tâm Farm thuê đất tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án An Tâm Farm
3294/QĐ-UBND 19/11/2020 Thành phố Cam Ranh
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh hết hiệu lực toàn bộ
3116/QĐ-UBND 19/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc hủy bỏ diện tích dự án đã được công bố thu hồi đất nhưng đến nay chưa thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất các năm 2016, 2017, 2018 của thành phố Nha Trang
3111/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa
3110/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
3106/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Khánh Hòa
3104/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3103/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3098/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3096/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Chùa Thanh Lợi được gia hạn sử dụng đất tại xã Cam Hòa, huyện Cam  Lâm
3095/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Vật tư Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại 175 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
3084/QĐ-UBND 13/11/2020 UBND Tỉnh
Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
3072/QĐ-UBND 12/11/2020 UBND Tỉnh
Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3071/QĐ-UBND 12/11/2020 UBND Tỉnh
Về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3058/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất Công ty TNHH Granite Đại Thành tại mỏ đá Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh do hết hạn thuê đất
3057/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa
3056/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh
Về bãi bỏ Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm