Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3125
Lượt truy cập: 22308449

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3412/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3411/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
3392/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
3391/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
3381/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
3366/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
3358/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
3354/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3352/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa
3325/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 26
3324/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để làm cửa hàng xăng dầu số 12
3323/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 02
3321/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030
3312/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh
3311/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang
3274/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa
3258/QĐ-UBND 25/10/2019 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3257/QĐ-UBND 25/10/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
09/CT-UBND 25/10/2019 UBND Tỉnh
Triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019
3253/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần khai thác thuỷ điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thuỷ điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm