Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5099
Lượt truy cập: 25229737

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
12/CT-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh
Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
2437/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất cho thuê tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 “về việc cho Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia”
2419/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2418/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
2417/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
2396/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh
2395/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ xã hội
2394/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trạm Khuyến nông
2393/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất
2381/QĐ-UBND 08/09/2020 UBND Tỉnh
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
2377/QĐ-UBND 08/09/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa
2337/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2327/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh
2324/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2320/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
2319/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
2318/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2315/QĐ-UBND 01/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2311/QĐ-UBND 01/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của: Phòng Tư pháp cấp huyện; UBND cấp xã; tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2275/QĐ-UBND 28/08/2020 UBND Tỉnh
Chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Vương An Cam Ranh tại thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm