Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1589
Lượt truy cập: 17108792

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3719/QĐ-UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Sinh thuê đất để thực hiện dự án bãi đỗ xe Phúc Sinh
11733/UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc đính chính “Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
3699/QĐ-UBND 07/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
3683/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH Hoàng Mai NMC thuê đất tại xã Suối Cát, huyện Cam lâm để thực hiện dự án Trồng Dâu, nuôi Tằm và sản xuất Kén
3680/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất đã giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngọc Loan tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 09/01/2014
3679/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất đã giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngọc Loan tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2014
3670/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty TNHH Hương Liên được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh
3665/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc đề nghị điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/03/2012 của UBND tỉnh
3664/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc đề nghị điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh
3663/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty TNHH Du lịch - Thể thao Việt Đại Dương được chuyển hình thức sử dụng đất tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang
3643/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hoà hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Khánh Hoà
3635/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc  cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà làm việc Tổ quản lý điện khu vực Cam Lâm tại thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm
3621/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông
3617/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường đô thị huyện Diên Khánh thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh
11343/KH-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh
Về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018
3595/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa
3589/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hoà
3589/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa
3574/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Sơn
3571/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm