Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2680
Lượt truy cập: 20951304

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1517/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1516/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1515/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1514/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà đang quản lý, sử dụng giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện
1513/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
1508/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong thuê đất bổ sung (đợt 8) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thủy
1507/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang để làm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
1439/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1411/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
1376/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1375/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
1354/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
1317/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công Ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
1316/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công Ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang thuê đất để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
07/CT-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2019
4238/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh
Triển khai Chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1294/QĐ-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh
Sáp nhập và đổi tên phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
06/CT-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1281/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1280/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm