Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 657
Lượt truy cập: 26584630

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
18/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về việc bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 2021
17/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Vạn Long: Xây mới 08 phòng học, khu hiệu bộ, phòng ngoại ngữ, phòng tin học, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thiết bị, phòng Đội, nhà trực, nhà vệ sinh học sinh, xây mới tường rào, thiết bị
16/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Vạn Thạnh 2, hạng mục: Xây mới khối lớp học, khối hành chính, khối thư viện, nhà trực, nhà xe giáo viên và học sinh
15/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Vạn Lương: Xây mới 04 phòng học
14/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Vạn Giã: Xây mới 04 phòng học
13/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Vạn Hưng: Xây mới 03 phòng học
12/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường gom qua địa bàn huyện Vạn Ninh (Km1390+241 - Km1390+850)
11/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường TH và THCS Vạn Thạnh: Xây mới 01 phòng học (điểm Đầm Môn), xây mới 02 phòng học (điểm Điệp Sơn), xây mới 03 phòng bộ môn, nhà công vụ (điểm Vĩnh Yên)
10/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ĐX1 (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Lê Lợi và đường từ đường quy hoạch Huỳnh Thúc Kháng đến đường Phan Bội Châu) và đường Hải Thượng Lãn Ông
09/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối dự án Kè bờ tả,, hữu sông Tô Giang đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước
08/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của huyện Vạn Ninh (để bổ sung vào dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công 2021)
07/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 14 dự án từ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng trên địa bàn huyện (để bổ sung vào dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công 2021)
06/NQ-HĐND 17/03/2021 Huyện Vạn Ninh
Về việc bổ sung dự toán nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang năm 2020 (tiếp tục chuyển nguồn sang năm 2021) để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các nội dung cần thiết khác trong năm 2021
25/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 2)
16/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34/NQ-HĐND 20/01/2021 Thành phố Nha Trang
Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)
33/NQ-HĐND 20/01/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình hệ thống thoát nước từ nhà ông Nguyễn Thành Tâm đến nhà bà Phạm Thị Hương, xã Vĩnh Thạnh"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm