Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4672
Lượt truy cập: 15816763

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
02/NQ-HĐND 04/04/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
368/HĐND 30/12/2016 HĐND Tỉnh
Đính chính sai sót của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
19/NQ-HĐND 26/12/2016 Thị xã Ninh Hòa
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của thị xã Ninh Hòa.
46/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI.
45/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.
44/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.
43/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về phê chuẩn Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
42/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.
41/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020.
40/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vạn Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
39/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2017.
38/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
37/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình 6 tháng cuối năm 2016.
36/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 6 tháng cuối năm 2016.
35/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2017.
34/NQ-HĐND 23/12/2016 Huyện Vạn Ninh
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
97/NQ-HĐND 23/12/2016 Thành phố Nha Trang
Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Nha Trang.
101/NQ-HĐND 23/12/2016 Thành phố Nha Trang
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2017.
100/NQ-HĐND 23/12/2016 Thành phố Nha Trang
Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
99/NQ-HĐND 22/12/2016 Thành phố Nha Trang
Nghị quyết về kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa