Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1697
Lượt truy cập: 20014068

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
ML-HĐNDT2018 17/12/2018 HĐND Tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Ninh Hòa”
19/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2019
18/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Ninh Hòa
17/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
16/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
15/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã từ năm 2019
14/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước thị xã Ninh Hòa năm 2019
13/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
12/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thị xã Ninh Hòa
21/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI
17/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
16/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về thông qua danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019
12/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Cho ý kiến nguồn vốn cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và danh mục dự án mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm