Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3447
Lượt truy cập: 17771156

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
27/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI
26/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2018
23/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”
22/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về việc thực hiện công tác quản lý quỹ đất và việc cấp đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang”
21/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc giải quyết kiến nghị của của tri gửi đến kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố khó XI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2018
19/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018
18/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020
17/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017
16/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
28/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
27/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
26/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
24/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
23/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
22/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa