Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5250
Lượt truy cập: 24086382

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
04/NQ-HĐND 12/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 12/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 06/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND 06/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
33/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Thông qua Đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 huyện Diên Khánh
32/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2019
31/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Diên Khánh khóa XI
30/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020
24/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Bổ sung phân chia tỷ lệ phần trăm (%) nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Diên Khánh
ML-2019-UBDNT 25/12/2019 HĐND Tỉnh MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-2019-HDDNT 25/12/2019 HĐND Tỉnh MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch đầu tư công năm 2020
21/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh năm 2020
20/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020
19/NQ-HĐND 23/12/2019 Huyện Diên Khánh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
28/NQ-HĐND 20/12/2019 Huyện Vạn Ninh
Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Vạn Ninh khóa XI"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa