Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2691
Lượt truy cập: 19533364

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
21/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI
17/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
16/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về thông qua danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019
12/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Cho ý kiến nguồn vốn cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và danh mục dự án mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020
11/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2018
08/NQ-HĐND 13/07/2018 Thành phố Nha Trang
Kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI
07/NQ-HĐND 13/07/2018 Thành phố Nha Trang
Về các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/NQ-HĐND 13/07/2018 Thành phố Nha Trang
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019
05/NQ-HĐND 13/07/2018 Thành phố Nha Trang
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
09/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
08/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
07/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
06/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2018"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm