Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2661
Lượt truy cập: 20951278

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
12/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp bất thường
11/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
04/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ
03/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bờ phường Vĩnh Nguyên
02/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)
01/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang
05/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Miễn nhiệm Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI
23/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
22/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện
21/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm