Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 464
Lượt truy cập: 16174941

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
227/HĐND 31/07/2017 HĐND Tỉnh
Đính chính Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
10/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
09/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
08/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh"
07/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017
04/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
01/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Khánh Hòa
21/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI
20/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2017 - 2020
19/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nhân lực trên địa bàn huyện Vạn Ninh đến năm 2020
18/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về phát triển kinh tế - xã hội huyện Vạn Ninh giai đoạn 2016 - 2020
17/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017, cho phép lập dự án bổ sung 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
16/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2017 cho các đơn vị, địa phương
15/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2016
14/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kết quả giám sát công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
13/NQ-HĐND 30/06/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc sửa đổi Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm