Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1587
Lượt truy cập: 17108784

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
227/HĐND 31/07/2017 HĐND Tỉnh
Đính chính Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI
13/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 03 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
09/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất từ các đối tượng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
08/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về kết quả giám sát chuyên đề “Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang” năm 2017
07/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2016
06/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017
05/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về thông qua Đề án xã hội hóa cơ sở vật chất giáo dục mầm non thành phố Nha Trang giai đoạn 2017-2020
10/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
09/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
08/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh"
07/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017
04/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm