Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 104
Lượt truy cập: 24086730

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
11/2020/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2020/QĐ-UBND 21/04/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2020/QĐ-UBND 30/03/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2020/QĐ-UBND 27/03/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2020/QĐ-UBND 27/03/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2020/QĐ-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2020/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh
Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020
02/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang
01/2020/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
22/2019/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
21/2019/QĐ-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh
Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh
Quy định Bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá"; "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
18/2019/QĐ-UBND 11/10/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
17/2019/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
16/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2019/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2019/QĐ-UBND 06/08/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND
13/2019/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa