Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1562
Lượt truy cập: 18651591

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
24/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà
23/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
22/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
21/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
20/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hoà
19/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Công Thương Khánh Hòa
18/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
17/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông
16/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hoà
15/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
14/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
13/2018/QĐ-UBND 31/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đường các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
12/2018/QĐ-UBND 31/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
11/2018/QĐ-UBND 31/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
10/2018/QĐ-UBND 31/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
08/2018/QĐ-UBND 07/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
07/2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
07/2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm