Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3930
Lượt truy cập: 15213696

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
02/2017/QĐ-UBND 09/03/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
01/2017/QĐ-UBND 10/01/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
48/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021
47/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
46/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
45/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về xác định nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và quản lý, sử dụng nhà biệt thự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
39A/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thủy sản Nam Trung Bộ do Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa quản lý
39/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 UBND Tỉnh
Về việc quy định mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
38A/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
38/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh
Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 UBND Tỉnh
Về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
36/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2016/QĐ-UBND 05/12/2016 Thị xã Ninh Hòa
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
35/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về quản lý, thu hồi, sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34/2016/QĐ-UBND 24/11/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
33/2016/QĐ-UBND 31/10/2016 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32/2016/QĐ-UBND 31/10/2016 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30/2016/QĐ-UBND 20/10/2016 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm