Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2412
Lượt truy cập: 16696735

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
17/2017/QĐ-UBND 06/10/2017 UBND Tỉnh
Phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2017
14/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 UBND Tỉnh
Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 UBND Tỉnh
Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/2017/QĐ-UBND 07/08/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2017/QĐ-UBND 11/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
09/2017/QĐ-UBND 28/06/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị
08/2017/QĐ-UBND 29/05/2017 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2017/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 UBND Tỉnh
Vệ việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Khánh Hòa
05/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa
04/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2017/QĐ-UBND 09/03/2017 UBND Tỉnh
Về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/2017/QĐ-UBND 10/01/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
48/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021
47/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
46/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm