Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 754
Lượt truy cập: 27695320

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
07/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2021/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/2021/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng
17/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 HĐND Tỉnh
Về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
15/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang
14/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm khi kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
08/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện
05/2020/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm