Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1590
Lượt truy cập: 17108793

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
14/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa
12/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
06/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa
03/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2017/NQ-HĐND 24/03/2017 Thị xã Ninh Hòa
Ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020
03/2017/NQ-HĐND 24/03/2017 Thị xã Ninh Hòa
Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020.
02/2017/NQ-HĐND 24/03/2017 Thị xã Ninh Hòa
Ban hành Chương trình phát triển đô thị thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
01/2017/NQ-HĐND 24/03/2017 Thị xã Ninh Hòa
Ban hành Chương trình phát triển nhân lực thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020.
39/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
38/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm