Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 926
Lượt truy cập: 14754404

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
39/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
38/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
37/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
36/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
35/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
34/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa.
33/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
32/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
31/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc Khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm.
30/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.
29/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
28/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh.
27/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.
26/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.
25/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.
24/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu bảo tồn biển Hòn Mun.
23/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
22/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
21/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
20/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa