Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1715
Lượt truy cập: 18435001

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải.Số ký hiệu: 192/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/01/2017
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa