Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1728
Lượt truy cập: 18435017

Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017.Số ký hiệu: 4164/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2016
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa