Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1185
Lượt truy cập: 18259068

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

VIII. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA


STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

23/8/2016

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

34+35

11/10/2016

2

23/8/2016

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa với Chi cục Thuế trong việc cung cấp thông tin có liên quan đến công tác quản lý thuế trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

34+35

11/10/2016Số ký hiệu: ML-2016-UBNDTXNH
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa