Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1717
Lượt truy cập: 18435004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

VII. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH


STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

25/12/2015

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

03

21/01/2016

2

25/12/2015

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011-2015.

03

21/01/2016

3

25/12/2015

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh năm 2016.

03

21/01/2016Số ký hiệu: ML-2016-HĐNDVN
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa