Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1195
Lượt truy cập: 18259082

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

V. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

29/12/2015

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thị xã Ninh Hòa.

10

04/02/2016

 Số ký hiệu: ML-2016-HĐNDTXNH
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa