Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 83
Lượt truy cập: 18048293

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

IV. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

29/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

10

04/02/2016

2

29/12/2015

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2016.

10

04/02/2016

3

08/4/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020.

19+20

31/5/2016Số ký hiệu: ML-2016-HĐNDTPNT
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa