Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1728
Lượt truy cập: 18435019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

III. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

25/12/2015

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố Cam Ranh năm 2016.

10

04/02/2016

2

25/12/2015

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 (lần thứ ba).

10

04/02/2016

3

25/12/2015

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016.

10

04/02/2016

 

 Số ký hiệu: ML-2016-HĐNDTPCR
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa