Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1039
Lượt truy cập: 22155945

Thông tin văn bản địa phương
02/10/2019

Tin ĐP 2-10-2019.jpgNgày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


03/09/2019

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.


13/08/2019

Tin ĐP 13-08-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được sắp xếp như sau:

1- Sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học thành Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học.

2- Đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng.


08/08/2019

Tin ĐP 08-08-2019.jpgNgày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao được điều chỉnh như sau:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm