Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2463
Lượt truy cập: 16696890

Thông tin văn bản địa phương
12/10/2017

11 5 2017_2.pngNgày 02/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND quy định về việc cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vị trí cho thuê là các vị trí đất công cộng gồm: đất giao thông, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng và đất công trình công cộng khác theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015.


02/10/2017

chich ngua.jpgNgày 25/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo đó, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.


25/09/2017

Anh QD 3829 UBNDT.jpgNgày 19/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2754/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.


18/09/2017

Le hoi.jpgNgày 13/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm