Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3474
Lượt truy cập: 17771213

Thông tin văn bản địa phương
07/03/2018
An toan TP.jpgNgày 21/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm năm 2018 tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

09/02/2018

htx.jpgTriển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.


29/01/2018

PT.jpgNhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thông qua. Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:


11/01/2018

Tin 12 6_T3.jpgTiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tiến tới hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính tỉnh đã đề ra cho giai đoạn 2016-2020. Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa