Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1371
Lượt truy cập: 23549553

Thông tin văn bản địa phương
01/04/2020

Tin ĐP 01_4_2020.jpgNgày 27/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND các cấp, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


16/03/2020

Tin ĐP 16-03-2020.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này áp dụng đối với các công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc nộp, xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


20/02/2020

Tin ĐP 24-06-2019.jpgNgày 18/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định Bảng giá đất đối với các loại đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa định kỳ 05 năm một lần.


04/03/2020

Tin ĐP 04-03-2020.jpgThực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn. Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm