Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1643
Lượt truy cập: 17108884

Thông tin văn bản địa phương
29/11/2017

giaoduc-nghenghiep.jpgNgày 27/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Sơn.


13/11/2017

kinh doanh 2.jpgNgày 08/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong việc: trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.


23/10/2017

phap ly1.jpgNgày 18/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch này nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.


12/10/2017

11 5 2017_2.pngNgày 02/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND quy định về việc cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vị trí cho thuê là các vị trí đất công cộng gồm: đất giao thông, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng và đất công trình công cộng khác theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm