Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1158
Lượt truy cập: 18259022

Thông tin văn bản địa phương
16/05/2018

09CT.jpegNhằm tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.


02/05/2018

Ngoai giao.jpegNgày 23/4/2018, UBND tỉnhQuyết định số 1098/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về khen thưởng hoạt động đối ngoại gồm: Đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân người nước ngoài có đóng góp xuất sắc cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.


19/04/2018

thanh tra.jpgThực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022. Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh.


06/04/2018

thanh nien.jpgNhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa