Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4574
Lượt truy cập: 15816628

Thông tin văn bản địa phương
26/06/2017

con nuoi.jpgThực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em; Ngày 23/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


12/06/2017

Tin 12 6_T3.jpgNgày 06/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


05/06/2017

kiem dinh.jpgNgày 01/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (Trạm KTTTXLĐ) thực hiện việc lưu động kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ được ủy thác và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trạm thực hiện việc quản lý và tổ chức hoạt động trên địa bàn Khánh Hòa thông qua kế hoạch liên ngành hằng tháng, quý, năm.


29/05/2017

Tin 29 5_T3.jpg

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4297/KH-UBND triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa