Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 435
Lượt truy cập: 16174872

Thông tin văn bản địa phương
08/08/2017

doanh nghiep.jpgNgày 02/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu hướng đến của Kế hoạch này là tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân, phù hợp với công cuộc xây dựng tỉnh Khánh Hòa văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt, ổn định xã hội và phát triển bền vững.


24/07/2017

Tin ngay 22 03 2016.jpgUBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 2062/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của thiên tai đến an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng chống tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật Phòng chống thiên tai.


17/07/2017

nguoi cao tuoi.jpgNgày 10/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2025.

Theo đó, mục tiêu mà Kế hoạch này hướng đến là nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phn thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


10/07/2017

khanhhoa.pngNgày 29/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quyết định này nhằm quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời bám sát đặc điểm, điều kiện của tỉnh Khánh Hòa, gắn kết với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm