Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4631
Lượt truy cập: 22342613

Thông tin văn bản địa phương
08/08/2019

Tin ĐP 08-08-2019.jpgNgày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao được điều chỉnh như sau:


02/07/2019

Tin ĐP 01-07-2019.jpgNgày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.


24/06/2019

Tin ĐP 24-06-2019.jpgNgày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định này, giá tính lệ phí trước bạ nhà tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ được tính như sau:


17/06/2019

Tin ĐP 17-06-2019.jpgNgày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các bệnh viện tuyến Trung ương; thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh; có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm