Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1330
Lượt truy cập: 23130055

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

27/03/2019

Tin ĐP 27-3-2019.jpgNgày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định này, giải thể Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng Sở tiếp tục thực hiện.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Bưu chính - Viễn thông.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm