Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1324
Lượt truy cập: 23130047

Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở

26/10/2018

Tin ĐP 26-10-2018.jpgNhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” và Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương “về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”; ngày 17/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

Theo Chỉ thị này, Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo tỉnh) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019 (viết gọn là Tổng điều tra).

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra cho Cục Thống kê tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành Tổng điều tra theo Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các huyện, thị xã, thành phố và giữa các xã, phường, thị trấn trong phạm vi từng huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều  tra theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên và tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê và tham gia điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là khâu phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên website của Tổng điều tra.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm