Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1162
Lượt truy cập: 18259028

Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến

13/02/2017

CCVC.jpgĐề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017.

Mục tiêu của Đề án là hình thành một đầu mối thống nhất của tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng, cụ thể. Tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua một địa chỉ duy nhất; giảm mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ sơ.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa là một hệ thống thông tin điện tử tổng hợp của UBND tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet; là đầu mối tập trung, thống nhất cung cấp các loại dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, cung cấp đầy đủ các công cụ thống kê, tổng hợp, phân tích phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công Chính quyền điện tử của tỉnh.

 Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng bộ máy hành chính tỉnh Khánh Hòa chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại, phục vụ Nhân dân.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa