Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1904
Lượt truy cập: 19378461

Thông tin văn bản trung ương
18/10/2018

Quan ly dan cu (18-10).jpgBộ Công an đang dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về lựa chọn quản lý dân cư bằng hộ khẩu hoặc qua mã số định danh cá nhân.


17/10/2018

Toc do xe co gioi (17-10).jpgBộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.


15/10/2018

Ho tro SV (15-10-2018).jpgBộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.


11/10/2018

DVSN thanh Cty CP.jpgBộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần. Việc ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã tạo khung pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các ĐVSNCL, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số bất cập, vướng mắc như sau:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm