Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2945
Lượt truy cập: 24891749

Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng tham gia triển lãm quốc tế

20/06/2019

Tin TW 20-6-2019.jpgBộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương.

Dự án nêu rõ việc thẩm định Đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại căn cứ các tiêu chí sau: Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược ngoại thương theo từng thời kỳ; Xúc tiến thương mại cho sản phẩm, ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của vùng kinh tế, của quốc gia, liên địa phương, liên vùng; phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp của ngành hàng, của vùng, liên vùng, liên địa phương tham gia hoạt động xúc tiến thương mại; phương án triển khai rõ ràng, kế hoạch triển khai chi tiết, khả thi, bố trí đủ nhân lực triển khai đề án… Các tiêu chí trên được chấm theo thang điểm 100.

Theo dự thảo, nguyên tắc ưu tiên phê duyệt đề án là: Đề án thực hiện nhiệm vụ theo cam kết song phương, đa phương của Việt Nam và các nước; theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; Đề án xúc tiến thương mại đã được phê duyệt trong trung hạn hoặc dài hạn; Đề án phát triển sản phẩm xuất khẩu mới, thị trường xuất khẩu mới; các đề án nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với những phản ứng, biến đổi của thị trường xuất khẩu, nhập khẩu…

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại nước ngoài

Về quy mô tối thiểu, dự thảo quy định: Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là 12 gian hàng tiêu chuẩn của hội chợ và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia; Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 7 gian hàng tiêu chuẩn của hội chợ và tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung: Tuyên truyền quảng bá (trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện); tổ chức và dàn dựng gian quốc gia; tổ chức, dàn dựng gian hàng; công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tổ chức đoàn.

Mức hỗ trợ với đơn vị tham gia hội chợ, triển lãm do nước ngoài tổ chức: Đơn vị tham gia đề án lần đầu được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí theo đề án đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị tham gia cùng một hội chợ triển lãm đã tham gia lần đầu tại một quốc gia, mức hỗ trợ tham gia lần 2 là 70%, lần thứ 3 được hỗ trợ 50%, lần thứ 4 trở đi được hỗ trợ 10% kinh phí theo đề án đã được phê duyệt.

Đơn vị chủ trì lập hồ sơ theo dõi các doanh nghiệp tham gia qua các năm để công khai mức hỗ trợ và thu tiền đóng góp để giảm chi kinh phí hỗ trợ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa