Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 164
Lượt truy cập: 20727893

Đề xuất chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

23/08/2018

Cai nghien ma tuy.jpgBộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

Dự thảo nêu rõ mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Đối với chi hỗ trợ chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ 95%, gồm: Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ); Chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường (căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cao hơn).

Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Thí điểm hỗ trợ tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập

Giai đoạn 2018-2020 thực hiện thí điểm hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

Mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập thí điểm bằng mức hỗ trợ quy định đối với cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn cơ sở ngoài công lập tham gia thí điểm, thực hiện ký kết hợp đồng chi trả kinh phí hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở.

Ngoài các khoản ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ngoài công lập phải đóng góp các khoản chi phí khác bao gồm: sinh hoạt văn nghệ, thể thao; học văn hóa, học nghề (nếu đối tượng có nhu cầu), điện, nước, vệ sinh, khấu hao, hao mòn tài sản cố định, chi phí phục vụ, quản lý và các khoản chi phí hợp lý khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm