Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1590
Lượt truy cập: 17108798

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Kinh tế - Tài chính
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
227/HĐND 31/07/2017 HĐND Tỉnh
Đính chính Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa
11/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017
03/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
12/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
11/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
09/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
04/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số mục của Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
01/2016/NQ-HĐND 31/03/2016 HĐND Tỉnh
Về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án ''Sửa chữa và nâng cao an toàn đập'', vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa
31/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
28/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016
19/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020
16/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
15/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm