Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4674
Lượt truy cập: 15816775

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Kinh tế - Tài chính
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
29/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
12/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
11/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
09/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
04/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số mục của Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
01/2016/NQ-HĐND 31/03/2016 HĐND Tỉnh
Về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án ''Sửa chữa và nâng cao an toàn đập'', vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa
31/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
28/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016
19/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020
16/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
15/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
04/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/2015/NQ-HĐND 07/07/2015 HĐND Tỉnh

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Khánh Hòa

20/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2015

20/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện

19/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

17/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

15/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Quy định kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa