Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 939
Lượt truy cập: 14754436

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Thuế, Phí và Lệ phí
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
18/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến đò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

06/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang

14/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 HĐND Tỉnh
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
02/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 HĐND Tỉnh
Về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.
01/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 HĐND Tỉnh

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

07/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

07/NQ-HĐND 11/07/2013 HĐND Tỉnh

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06/NQ-HĐND 11/07/2013 HĐND Tỉnh

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

01/2013/NQ-HĐND 01/03/2013 HĐND Tỉnh

Về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

17/2011/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
16/2011/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa