Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5097
Lượt truy cập: 25229725

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 01/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

image001.gif

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2020 và tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và tết Nguyên đán; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

I. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công điện số 1685/CĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2019 về bảo đảm an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020.

Thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội... Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Chủ động quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

3. Phân công lãnh đạo để chỉ đạo công tác tổ chức tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại đơn vị, địa phương mình. Đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác quản lý của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo tình hình ổn định.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 tại Văn bản số 12397/UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019.

4.  Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đặc biệt chú ý chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ hưu trí trong dịp Tết; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết. Tổ chức và vận động giúp đỡ các gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2020, gia đình nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm.

5. Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát, nhất là vào thời điểm cuối năm.

 Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời và thông suốt các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các vùng, địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo; theo dõi sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá cục bộ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa sản xuất trên địa bàn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả thường có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết như chất nổ, pháo, vũ khí; hàng hóa vi phạm môi trường; các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

6. Chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phân công bố trí người trực Tết 24/24 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để giải quyết công việc, không để công việc trì trệ, ùn tắc, nhất là những việc liên quan đến nhân dân, người lao động; đảm bảo các hoạt động thông suốt trong dịp tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên tăng cường kiểm tra và có kế hoạch, biện pháp ứng phó kịp thời khi có cháy nổ xảy ra, đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn trọng điểm, các chợ, các trung tâm thương mại, du lịch, văn hóa, các doanh nghiệp sản xuất dễ gây ra cháy nổ...

Tổ chức trang trí trên các đường phố, công viên, khuôn viên khách sạn, khu du lịch và trụ sở cơ quan, đơn vị mình trong những ngày giáp Tết và trong Tết từ nguồn kinh phí đã giao trong dự toán, đồng thời kêu gọi, vận động từ nguồn xã hội hóa để thực hiện giảm chi từ ngân sách theo hướng tiết kiệm, tận dụng cơ sở vật chất hiện có.

Tổ chức phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu Xuân năm 2020.

7. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

II. Nhiệm vụ cụ thể của một số đơn vị, địa phương

1. Sở Công thương

Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phối hợp với các sở, ngành liên quan để có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự trữ, bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây sốt giá dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường; chỉ đạo Ban Quản lý các chợ, yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm bình ổn giá cả thị trường; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá để thu lợi bất chính.

Tăng cường công tác dự báo, chủ động có biện pháp điều tiết, điều hòa cung cầu; tổ chức tốt hệ thống phân phối, giảm tối đa khâu trung gian, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng; có giải pháp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mở rộng mạng lưới kinh doanh tham gia bình ổn giá, đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thực hiện khuyến mãi, giảm giá nhằm giảm áp lực tăng giá hàng hóa. 

Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt các chợ Tết, đảm bảo cho nhân dân mua bán thuận tiện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ thương mại miền núi chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ Tết. Chú trọng các mặt hàng thiết yếu khác phục vụ đồng bào miền núi; không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá đột biến, đầu cơ trục lợi.

2. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tập trung những thị trường trọng điểm và những mặt hàng có nhu cầu lớn trong dịp Tết. Có biện pháp tích cực ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và nâng giá hàng hóa; đẩy mạnh công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, mất phẩm chất và các hành vi gian lận thương mại, trong đó chú ý kiểm tra mặt hàng pháo; vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm bị dịch bệnh. Việc kiểm tra, kiểm soát thị trường phải thận trọng, đúng pháp luật và có sự phối hợp với các ngành chức năng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là khâu lưu thông hàng hóa trên thị trường.

3. Sở Y tế

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các mặt hàng đã qua chế biến (thức ăn sẵn), tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh rau, củ, quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và đấu tranh chống thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc...; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và công khai các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thường trực; chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế lập kế hoạch ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, y tế để cấp cứu, điều trị bệnh, kịp thời phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết.

Phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý giá thuốc chữa bệnh và các dịch vụ y tế, bảo đảm người nghèo, đối tượng chính sách được khám chữa bệnh theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Chủ động có kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phát sinh. Trường hợp dịch bệnh bùng phát, phải tập trung toàn bộ nguồn lực để khoanh vùng, dập dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lan rộng và xảy ra tử vong.

4. Lực lượng vũ trang tỉnh

Từng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân, du khách và kiều bào về đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Lễ hội Xuân 2020. Xây dựng phương án ngăn chặn và xử lý nghiêm các phần tử phá hoại, các đối tượng gây rối, gây cháy, gây tiếng nổ, đốt pháo, đánh bạc, hút chích ma túy, đua xe, bẻ cây lấy lộc... tập trung lực lượng triệt phá các băng nhóm tội phạm, các ổ nhóm trộm cắp, cướp giật, mại dâm trước, trong và sau Tết (đặc biệt là ở những địa điểm vui chơi, tập trung đông người tham gia).

4.1. Công an tỉnh: Lập kế hoạch tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi đua xe, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhằm giảm thiểu tai nạn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Lễ hội Xuân 2020; có kế hoạch điều tiết để ngăn ngừa tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm tại các bến cảng, nút giao thông, các khu vui chơi, điểm du lịch. Chỉ đạo công an các địa phương tập trung tổ chức vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt thả đèn trời; Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nâng cao văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nhằm bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, bảo đảm trật tự tại các đầu mối giao thông; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động nắm chắc tình hình thế giới và khu vực tác động đến lợi ích và an ninh quốc gia nói chung và tỉnh nói riêng; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, chiến lược, các sự kiện chính trị, xã hội của tỉnh, các khu vực công cộng, nhà ga, bến xe, nơi tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí…

Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối. Kịp thời phát hiện, bóc gỡ cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, lợi dụng dịp tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Xử lý nghiêm các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ pháo và các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; đẩy mạnh các giải pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài.

Tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh điều kiện về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư và khu vực tập trung đông người, đảm bảo lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường chính ra vào thành phố, nhất là dịp trước tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

4.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển và nội địa, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động khi có tình huống xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả, kịp thời khi có tình huống xảy ra.

5. Sở Tài chính

Chủ động cân đối ngân sách để đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng chính sách, người có công...

Theo dõi sát diễn biến cung cầu về giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (lưu ý về giá khách sạn lưu trú, giá vé xe ô tô khách, giá vé giữ xe tại các điểm công cộng...), không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá dây chuyền, gây tác động và ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, dự trữ hàng hóa thiết yếu, bán hàng theo giá bình ổn và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng vốn ngân sách dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng hành khách tăng để tăng giá (ở mức cao) quá mức; không thực hiện kê khai giá, niêm yết giá; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên website của ngành và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ động phối hợp với các địa phương nắm tình hình số lượng các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói, giáp hạt đầu năm để có trợ cấp đột xuất, không để người dân thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết tình trạng người ăn xin, lang thang, phấn đấu không có người ăn xin trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương tăng cường lực lượng để kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý mạnh tình trạng mại dâm, hút chích ma túy, nhất là ở thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các điểm du lịch.

Yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo nhanh tình hình thực hiện tiền lương năm 2019; kế hoạch chi trả tiền lương, các khoản trợ cấp và thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Công đoàn các khu công nghiệp - khu kinh tế và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, làm việc với các doanh nghiệp để nắm tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số công việc để ổn định tình hình quan hệ lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công, lãn công xảy ra tại doanh nghiệp trước, trong và sau Tết.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ trong dịp Tết đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo quy định.

Tổ chức thăm và tặng quà tết cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp cho dân tộc. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm cho trẻ em.

Phối hợp với các địa phương toàn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho người bán dâm, người nghiện ma túy hoàn lương nhằm động viên và nêu gương tiêu biểu trong cộng đồng xã hội.

Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống mại dâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ.

Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển; bảo đảm an toàn hồ, đập, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Về thủy sản: Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng thời vụ. Tổ chức tốt các đợt ra quân khai thác hải sản, chủ động các biện pháp hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển.

Về lâm nghiệp: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng; tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng, chống cháy rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra.

Về trồng trọt: Tham mưu phương án hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng phù hợp với từng địa phương, vùng bị ảnh hưởng thiên tai để nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; đồng thời hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt hại, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Về chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm có liên quan, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác kiểm dịch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả hàng nhập khẩu; triển khai hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng cho các địa phương vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để nhanh chóng phục hồi sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh.

Về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường kiểm soát chặt tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, gà, thủy sản; phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, quả phục vụ Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.  

8. Sở Giao thông vận tải

Có kế hoạch tăng cường lực lượng và phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Lễ hội Xuân 2020. Phải chuẩn bị những phương án dự phòng, phương tiện cứu trợ, cứu nạn để giải tỏa kịp thời, nhanh chóng khi ùn tắc giao thông, tai nạn, nhất là trên những tuyến vận tải đường bộ, đường sắt trọng điểm, nhà ga, bến tàu có lưu lượng vận chuyển cao. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, kiên quyết đình chỉ những phương tiện tham gia giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật - môi trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy, nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách có các biện pháp điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Lễ hội Xuân 2020.

Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xây dựng kế hoạch phân luồng, phân tuyến hợp lý để bảo vệ công trình giao thông, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông (đặc biệt là tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ); tiếp tục rà soát, thay thế, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn, ùn tắc giao thông.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành công tác duy tu, sữa chữa, nâng cấp các công trình giao thông hoàn thành trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến đường cửa ngõ các đô thị lớn, nhà ga, sân bay; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường các điều kiện để đảm bảo cứu hộ khi xảy ra sự cố.

9. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa: Xây dựng chương trình hoạt động chào mừng Xuân Canh Tý 2020. Tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, cấm sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, chống hàng giả, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn bài trừ tệ nạn mê tín, cờ bạc, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường.

9.1. Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tổ chức các điểm vui chơi lành mạnh, an toàn cho nhân dân. Tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

9.2. Sở Du lịch: Hướng dẫn các địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch; tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc niêm yết giá tại các khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; không để xảy ra tình trạng “chặt chém” khách du lịch, nâng giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống... xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

9.3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và internet phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kiểm soát các hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; tăng cường thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng và không gian mạng; có các biện pháp phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước; tuyên truyền sâu rộng các chương trình bình ổn thị trường, chương trình xúc tiến thương mại trong nước và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cung cấp thông tin chính thống để tạo đồng thuận xã hội; phản ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân; tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.

9.4. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đưa tin về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; các hoạt động văn hóa, du lịch, xã hội trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phản ảnh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trong tỉnh; có kế hoạch tiếp phát sóng các chương trình chào xuân của Đài Truyền hình Việt Nam, bố trí thời lượng chương trình phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 hợp lý, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chấp hành nghiêm luật giao thông, không tham gia đua xe, đánh võng, lạng lách, không đốt pháo các loại, không bẻ cây lấy lộc đầu năm, không uống rượu, bia, không tham gia cá cược, cờ bạc... nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn các cơ sở giáo dục; vệ sinh trường học trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

11. Sở Tư pháp

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; về an toàn giao thông; về vệ sinh an toàn thực phẩm; về đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các địa phương, đơn vị kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xác định nhu cầu của nhân dân đối với từng mặt hàng, nhất là các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trực tiếp phục vụ cho nhu cầu của nhân dân như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh để có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, đáp ứng kịp thời cho nhân dân; tiếp tục tổ chức và có biện pháp hỗ trợ cần thiết (kể cả hỗ trợ vốn) cho các doanh nghiệp đủ điều kiện dự trữ các loại hàng thiết yếu để thực hiện mục tiêu bình ổn giá.

Chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, việc tuân thủ các quy định về quản lý giá cả, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không để tình trạng khan hiếm hàng hóa giả tạo, cục bộ gây đột biến giá; thực hiện công khai các nguồn tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát không để các doanh nghiệp, cá nhân thu gom hàng, găm hàng, tùy tiện nâng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cước vận tải, các loại phí dịch vụ trong dịp tết Nguyên đán; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi đầu cơ, đưa tin thất thiệt về cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế, chấn chỉnh việc vi phạm các quy định về thuế. Lưu ý thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không làm ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông trên thị trường.

Theo dõi, thực hiện các giải pháp kịp thời phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết của nhân dân địa phương. Tổ chức chu đáo các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang: Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp, phối hợp với các ngành, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác, đảm bảo mỹ quan thành phố nhất là ở những nơi công cộng, nhân dân thường xuyên tập trung để vui chơi giải trí như bờ biển, chùa Long Sơn, Tháp Bà... đặc biệt đảm bảo không để tình trạng người lang thang xin ăn xảy ra; tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các phường nội thị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự đường thông hè thoáng. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt việc phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường và khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang.

13. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Rà soát kế hoạch cung ứng điện và có biện pháp huy động các nguồn bảo đảm đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Nhận được Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời. Kết quả tổng hợp phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các sở, ngành, địa phương, đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 11 giờ 00 ngày 28 tháng 01 năm 2020 (Mùng 4 Tết) theo số fax: 02583.810891; email: Baocaotuan@khanhhoa.gov.vn./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài


Số ký hiệu: 01/CT-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2020
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 01+02
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm