Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1794
Lượt truy cập: 20014209

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Cam Ranh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cam Ranh và Nhà thiếu nhi thành phố Cam Ranh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Cam RanhSố ký hiệu: 3984/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2018
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm