Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2884
Lượt truy cập: 19533575

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh HòaSố ký hiệu: 3151/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2018
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm