Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2521
Lượt truy cập: 27507578

Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11/04/2007 của Chính phủ Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

CHÍNH PHỦ

image001.gif

Số 65/2007/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh

để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính

để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa

và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Thành lập huyện Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở điều chỉnh 45.726 ha diện tích tự nhiên và 88.045 nhân khẩu của thị xã Cam Ranh (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Cam Tân, Cam Hòa, Sơn Tân, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông); 17.590 ha diện tích tự nhiên và 15.324 nhân khẩu của huyện Diên Khánh (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Suối Tân, Suối Cát).

Huyện Cam Lâm có 63.316 ha diện tích tự nhiên và 103.369 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện Cam Lâm: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn; Nam giáp thị xã Cam Ranh; Bắc giáp thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

2. Thành lập thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm trên cơ sở toàn bộ 952 ha diện tích tự nhiên và 10.647 nhân khẩu của xã Cam Đức; 631 ha diện tích tự nhiên và 4.184 nhân khẩu của xã Cam Hải Tây.

Thị trấn Cam Đức có 1.583 ha diện tích tự nhiên và 14.831 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cam Đức: Đông giáp xã Cam Hải Đông; Tây giáp xã Cam Hiệp Bắc và xã Cam Hiệp Nam; Nam giáp xã Cam Thành Bắc; Bắc giáp xã Cam Hải Tây.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Cam Hải Đông để mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh.

- Điều chỉnh 8.934 ha diện tích tự nhiên của xã Cam Hải Đông về phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh để quản lý.

Phường Cam Nghĩa có 10.509 ha diện tích tự nhiên và dân số là 13.094 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cam Nghĩa: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phường Cam Phúc Bắc; Bắc giáp xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.

4. Thành lập thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Trường Sa lớn và các đảo, đá, bãi phụ cận.

5. Thành lập xã Song Tử Tây thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, đá, bãi phụ cận.

6. Thành lập xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã để thành lập huyện, xã, thị trấn và mở rộng phường:

- Xã Cam Hải Tây còn lại 1.151 ha diện tích tự nhiên và 6.345 nhân khẩu.

- Xã Cam Hải Đông còn lại 3.784 ha diện tích tự nhiên và 2.553 nhân khẩu.

Huyện Cam Lâm còn lại 54.382 ha diện tích tự nhiên và 103.369 nhân khẩu có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Sơn Tân, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông, Suối Tân, Suối Cát và thị trấn Cam Đức.

Thị xã Cam Ranh còn lại 31.643 ha diện tích tự nhiên và 125.311 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Lộc, Cam Phú, Ba Ngòi, Cam Thuận, Cam Lợi, Cam Linh và các xã: Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Bình.

Huyện Diên Khánh còn lại 33.620 ha diện tích tự nhiên và 123.940 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Diên Lâm, Diên Diền, Diên Xuân, Diên Sơn, Diên Đồng, Diên Phú, Diên Thọ, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Hòa, Diên Thạnh, Diên Toàn, Diên An, Diên Bình, Diên Lộc, Suối Hiệp, Suối Tiên và thị trấn Diên Khánh.

Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa.

Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh và các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Tấn DũngSố ký hiệu: 65/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/04/2007
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 18
Năm Công Báo: 2007
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm