Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 3591
Lượt truy cập: 12615837

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
27/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

17/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

13/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh

Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh

10/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa