Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1768
Lượt truy cập: 22915654

Số  Năm  Ngày xuất bản: 25/12/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-12-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
16-12-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 10
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
26-11-2019 Quyết định số 3601/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. 46
03-12-2019 Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 63
11-12-2019 Quyết định số 3707/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế. 66
13-12-2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. 70
13-12-2019 Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường. 73
16-12-2019 Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. 76
MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019
25-12-2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 79
25-12-2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 81
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
141/QĐ-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
127/QĐ-UBND 16/01/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh
112/QĐ-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
111/QĐ-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
01/2020/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
110/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Phân bón Sông Lam từ đất trồng cây hàng năm khác sang sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất phân bón tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
101/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
99/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
97/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
20/01/2020

Tin TW 20-01-2020.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe.

17/01/2020

Tin ĐP 17-01-2020.jpgNgày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 3 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; và Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.