Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 309
Lượt truy cập: 25720928

Số  Năm  Ngày xuất bản: 18/11/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện. 3
29-9-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 6
29-9-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 8
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
14-9-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng. 11
15-9-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 16
24-9-2020 Công văn số 10070/UBND-TH về việc đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020. 62
24-9-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 63
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2020 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 74
29-9-2020 Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 80
05-10-2020 Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN Xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. 99
06-10-2020 Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 102
06-10-2020 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 105
20-10-2020 Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 108
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3149/QĐ-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh
về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
3146/QĐ-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
3139/QĐ-UBND 24/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3130/QĐ-UBND 20/11/2020 UBND Tỉnh
Về cho phép Công ty TNHH An Tâm Farm thuê đất tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án An Tâm Farm
3116/QĐ-UBND 19/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc hủy bỏ diện tích dự án đã được công bố thu hồi đất nhưng đến nay chưa thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất các năm 2016, 2017, 2018 của thành phố Nha Trang
3294/QĐ-UBND 19/11/2020 Thành phố Cam Ranh
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh hết hiệu lực toàn bộ
3103/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3111/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa
3104/QĐ-UBND 18/11/2020 UBND Tỉnh
Về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
23/11/2020

Tin ĐP 23-11.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.

 Theo đó, để triển khai ý kiến chỉ đạo và thực hiện hiệu quả yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác, phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.