Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 271
Lượt truy cập: 8917370

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/07/2015

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
30-6-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hoà 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
01-7-2015 Quyết định số 1735/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới 37
03-7-2015 Quyết định số 1766/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 46
03-7-2015 Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp Công dân tỉnh Khánh Hoà 62
03-7-2015 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc 64
06-7-2015 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 70
08-7-2015 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 89
08-7-2015 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn: Hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hoà) 99
10-7-2015 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng 102
10-7-2015 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hoà 104
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2027/QĐ-UBND 27/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015 từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương.

16/2015/QĐ-UBND 24/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn.

2011/QĐ-UBND 24/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hoà.

2010/QĐ-UBND 24/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hoà.

1971/QĐ-UBND 23/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

TT 17 2015_BLĐTBXH.jpg(30/7/2015) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đồng thời, bổ sung một số chính sách đối với lao động dôi dư.

Ngày 20/8/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Qua 5 năm thực hiện cho thấy chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp sắp xếp lại lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; người lao động ổn định cuộc sống khi thôi việc và được tạo điều kiện nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề để tìm việc làm mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như không quy định trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người được công ty thực hiện sắp xếp lại cử làm người đại diện phần vốn của công ty tại công ty khác khi hết nhiệm kỳ hoặc thôi việc; cách tính chế độ trợ cấp, hỗ trợ tính theo từng giai đoạn điều chỉnh lương tối thiểu phức tạp, mức thấp hơn so với quy định của Bộ luật Lao động về trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc. Cùng với đó, Bộ Luật lao động năm 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013 cũng có những thay đổi cơ bản về tiền lương...

Từ những lý do trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.


Thông tin văn bản địa phương

QD 1913 UBNDT.jpg(23/7/2015) - Hiện nay, công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực; trở thành ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Để nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa