Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1832
Lượt truy cập: 26320665

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
501/QĐ-UBND 02/03/2021 UBND Tỉnh
Về việc hủy bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1470/KH-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1312/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh
Về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
429/QĐ-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1208/UBND-KT 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
412/QĐ-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
409/QĐ-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
1163/UBND-KT 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
375/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
04/03/2021

Tin ĐP 04.3.PNGĐây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, diễn ra chiều 1-3.