Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 6538
Lượt truy cập: 12638920

Số  Năm  Ngày xuất bản: 05/05/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-3-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-3-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. 6
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-3-2016 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. 8
22-3-2016 Quyết định số 689/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 11
23-3-2016 Quyết định số 728/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020. 16
24-3-2016 Quyết định số 740/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa. 24
25-3-2016 Quyết định số 760/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 31
29-3-2016 Quyết định số 781/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 36
30-3-2016 Quyết định số 798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan ngành dọc, cơ quan quân sự, các thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. 90
04-4-2016 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 105
11-4-2016 Quyết định số 929/QĐ-UBND ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. 110
12-4-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 113
14-4-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang trên cơ sở Phân hiệu của Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại tỉnh Khánh Hòa. 117
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1428/QĐ-UBND 26/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thú y.
1415/QĐ-UBND 25/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020.
1414/QĐ-UBND 25/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh.
1413/QĐ-UBND 25/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.
1391/QĐ-UBND 23/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVII.


Thông tin văn bản trung ương

le phi.jpeg(31.5.2016) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo đó, một trong những trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:


Thông tin văn bản địa phương

van ban dien tu.jpeg(30.5.2016) - Nhằm thống nhất việc tạo lập và cập nhật văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử để phục vụ trao đổi, xử lý, lưu trữ trong các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, sử dụng văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử trên môi trường mạng; tiết kiệm thời gian, giảm thao tác xử lý; đồng thời giảm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu. Ngày 17/5/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND quy định về tạo lập và cập nhật văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử trong các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Khánh Hòa.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa