Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2631
Lượt truy cập: 22369652

Số  Năm  Ngày xuất bản: 12/11/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HỎA
07-10-2019 Quyết định số 3089/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 3
14-10-2019 Quyết định số 3173/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 10
14-10-2019 Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Quốc Hân để thực hiện Dự án Khu nhà ở Phước Đồng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. 14
17-10-2019 Quyết định số 3202/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh. 19
17-10-2019 Quyết định số 3203/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh. 21
23-10-2019 Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 23
24-10-2019 Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang. 36
24-10-2019 Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia. 39
25-10-2019 Quyết định số 3257/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 43
25-10-2019 Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 75
29-10-2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. 95
29-10-2019 Quyết định số 3312/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. 98
30-10-2019 Quyết định số 3321/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. 101
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3464/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất công ích (5%) do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để quản lý
19/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa
3421/QĐ-UBND 11/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3412/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3411/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
3392/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
3391/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
3381/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
3352/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
18/11/2019

Tin TW 18-11-2018.jpgĐây là quy định  mới tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT thì: “Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).”

18/11/2019

Tin ĐP 18-11-2019.jpgNgày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuc thẩm quyn quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vợ hoặc chồng của những người thuộc diện quy định trên cùng đi theo hành trình công tác.