Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 5065
Lượt truy cập: 8283787

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1291/QĐ-UBND 22/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

1282/QĐ-UBND 21/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

1281/QĐ-UBND 21/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

1280/QĐ-UBND 21/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

1249/QĐ-UBND 18/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025.Thông tin văn bản trung ương

ND 48 2015 CP.jpg(27/5/2015) - Theo Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, có 5 hình thức liên kết đào tạo.

Cụ thể, 5 hình thức liên kết đào tạo gồm: 1- Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình của Việt Nam hoặc chương trình do hai bên xây dựng; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam; 2- Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình đã chuyển giao từ nước ngoài; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận; 3- Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng; cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận; 4- Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình đào tạo đã chuyển giao từ nước ngoài; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam và của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận; 5- Đào tạo một phần theo chương trình của Việt Nam hoặc theo chương trình của nước ngoài tại Việt Nam, một phần theo chương trình của nước ngoài tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.


Thông tin văn bản địa phương

CT 06 UBNDT.jpg(21/5/2015) - Để tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2015 đảm bảo thiết thực, bổ ích và cổ vũ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong thanh thiếu nhi học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vừa qua ngày 14 tháng 5 năm 2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hoà năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện:

Là cơ quan đầu mối triển khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch "Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2015" trên địa bàn tỉnh đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch "Học kỳ quân đội cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2015" nhằm giáo dục chính trị quốc phòng cho thanh thiếu nhi, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hè năm 2015.

Thường xuyên theo dõi tình hình, đôn đc, hướng dn việc trin khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả hoạt động hè, báo cáo y ban nhân dân tỉnh, đồng thời tham mưu y ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2015.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa