Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 625
Lượt truy cập: 7122667

Số  Năm  Ngày xuất bản: 25/11/2014

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
04-11-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 3
12-11-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 5
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
16-10-2014 Quyết định số 2739/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 22
17-10-2014 Quyết định số 2776/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
22-10-2014 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh. 43
23-10-2014 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 46
04-11-2014 Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 49
11-11-2014 Quyết định số 3026/QĐ-UBND ban hành Quy định bố trí công chức, viên chức chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 51
12-11-2014 Quyết định số 3045/QĐ-UBND về mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 59
12-11-2014 Quyết định số 3058/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 62
12-11-2014 Quyết định số 3062/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. 86
14-11-2014 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 79
17-11-2014 Quyết định số 3097/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 114
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3218/QĐ-UBND 26/11/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà "Về việc giao và cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu biệt thự Nha Trang - Sea Park, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang".

3217/QĐ-UBND 26/11/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất cho UBND thành phố Cam Ranh tại phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh để xây dựng Trường Tiểu học Cam Lợi.

3216/QĐ-UBND 26/11/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển nhà Khánh Hoà quản lý và giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND phường Vĩnh Hải để xây dựng nhà văn hoá cộng đồng tại tổ dân phố 21, 22 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.

3215/QĐ-UBND 26/11/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND phường Phước Hải để xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố 3, Phước An Hoà, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3214/QĐ-UBND 26/11/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Hải sản sinh học Việt Nam thuê mặt nước biển để nuôi trồng hầu, vẹm và hải sản khác thuộc dự án Nuôi trồng và chế biến hầu, vẹm và thuỷ hải sản khác.Thông tin văn bản trung ương

ND 112 CP.jpg(27/11/2014) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Theo đó, Nghị định này quy định hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền; Hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh đối với người; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, chuyển khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm qua cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền; Khu vực cửa khẩu; ra, vào, lưu trú, tạm trú, hoạt động trong khu vực cửa khẩu; điều kiện, thẩm quyền, thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền; Mở, nâng cấp, quy hoạch, xây dựng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.


Thông tin văn bản địa phương

QD 3137.jpg(27/11/2014) - Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về xây dựng và tổ chức thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, nhằm tạo ra môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; tạo cơ hội cho tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống, được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách. Ngày 21/11/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3137/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa