Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 123
Lượt truy cập: 17386848

Số  Năm  Ngày xuất bản: 19/12/2017

       MỤC LỤC
                        
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
02/2018/QĐ-UBND 17/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/09/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa
164/QĐ-UBND 15/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
452/KH-UBND 12/01/2018 UBND Tỉnh
Triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
151/QĐ-UBND 12/01/2018 UBND Tỉnh
Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã
148/QĐ-UBND 12/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc giải thể Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Khánh Hòa
146/QĐ-UBND 12/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
139/QĐ-UBND 11/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty cổ phần Thanh Yến Vân Phong thuê đất tại tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án đầu tư khai thác đất san lấp và đá Grannit tăng lăn làm vật liệu xây dựng thông thường
138/QĐ-UBND 11/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đại Khánh thuê đất tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án trung tâm văn hoá, thể thao Ninh Giang
137/QĐ-UBND 11/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
19/01/2018

doanh nghiep.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.

11/01/2018

Tin 12 6_T3.jpgTiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tiến tới hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính tỉnh đã đề ra cho giai đoạn 2016-2020. Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.