Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2907
Lượt truy cập: 21379367

Số  Năm  Ngày xuất bản: 20/06/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23-5-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm. 3
28-5-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 11
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-5-2019 Quyết định số 1439/QĐ-UBND ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 14
21-5-2019 Quyết định số 1513/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. 44
22-5-2019 Quyết định số 1562/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang. 58
22-5-2019 Quyết định số 1563/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm. 62
22-5-2019 Quyết định số 1564/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh. 65
22-5-2019 Quyết định số 1565/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn. 68
22-5-2019 Quyết định số 1566/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh. 71
22-5-2019 Quyết định số 1567/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh. 74
22-5-2019 Quyết định số 1568/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vạn Ninh. 77
22-5-2019 Quyết định số 1569/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa. 80
24-5-2019 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa. 83
28-5-2019 Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa. 86
31-5-2019 Quyết định số 1678/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 89
05-6-2019 Quyết định số 1745/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021. 110
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2342/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2341/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2335/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2329/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư
2328/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
2327/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2295/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
2276/QĐ-UBND 09/07/2019 UBND Tỉnh
Giao đất cho Công ty TNHH Thành Mỹ tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh để thực hiện dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Cam Ranh
2272/QĐ-UBND 09/07/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty CP Đô thị Ninh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
19/07/2019

Tin TW 10-5-2019.jpgBộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Theo dự thảo, đối tượng tuyển chọn gồm: 1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên; 2. Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng 1, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học; 3. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.