Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 1571
Lượt truy cập: 8687948

Số  Năm  Ngày xuất bản: 17/06/2015

       MỤC LỤC
                             

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1801/QĐ-UBND 06/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Bờ Biển Vàng để thực hiện dự án Quảng trường Biển Xanh.

1800/QĐ-UBND 06/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Phước Thành để thực hiện dự án Công viên Nghĩa trang Phước Thành - giai đoạn 1.

1786/QĐ-UBND 03/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.

1776/QĐ-UBND 03/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ An Lạc Viên chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Diên Hoà, huyện Diên Khánh để thực hiện dự án Nghĩa trang An Lạc Viên (giai đoạn 1).

1769/QĐ-UBND 03/07/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thành lập Ban Tiếp Công dân tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

CT 14 TTg.jpg(06/7/2015) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 14/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và các văn bản có liên quan.

Bên cạnh đó, tạo thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề đơn giản hóa thị thực nhập cảnh, kết nối hàng không, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.


Thông tin văn bản địa phương

CT 07 UBNDT.jpg(06/7/2015) - Nhằm quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Ngày 23/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt cho các sở, ngành và chính quyền các cấp về thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức học tập Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến tổ chức hội ở cơ sở, làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu quyền khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của nông dân. Mọi mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ phải được giải quyết tại cơ sở, có lý có tình.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa