Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3458
Lượt truy cập: 14109434

Số  Năm  Ngày xuất bản: 11/10/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-9-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA
23-8-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 7
23-8-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa với Chi cục Thuế trong việc cung cấp thông tin có liên quan đến công tác quản lý thuế trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 17
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-9-2016 Quyết định số 2635/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. 23
06-9-2016 Quyết định số 2639/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. 30
06-9-2016 Quyết định số 2642/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2020. 38
06-9-2016 Quyết định số 2643/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang đến năm 2020. 45
07-9-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 51
07-9-2016 Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
07-9-2016 Quyết định số 2654/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang. 60
07-9-2016 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc bổ sung Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII vào Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa. 72
07-9-2016 Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Khánh Hòa năm 2016. 74
07-9-2016 Quyết định số 2664/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể hóa tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 77
09-9-2016 Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc giải thể Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa. 97
12-9-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa. 98
13-9-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 105
13-9-2016 Quyết định số 2707/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 108
13-9-2016 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. 115
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3166/QĐ-UBND 20/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sử dụng tại thị xã Ninh Hoà và cho Công ty CP Đô thị Ninh Hoà thuê để xây dựng nhà máy xử lý nước tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà.
3165/QĐ-UBND 20/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sử dụng tại thị xã Ninh Hoà và cho Công ty CP Đô thị Ninh Hoà thuê để xây dựng nhà máy xử lý nước tại xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hoà.
3164/QĐ-UBND 20/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phước Đồng để xây dựng công trình Nhà Văn hoá thôn Phú Cường - Phú Thọ - Phú Thịnh.
3163/QĐ-UBND 20/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.
3133/QĐ-UBND 18/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc Công ty TNHH Du lịch - Thể thao Việt Đại Dương chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, đất có mặt nước ven biển tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang để thực hiện dự án Khách sạn, Resort Câu lạc bộ Thuyền buồm Việt Đại Dương.
3105/QĐ-UBND 17/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất do Công an tỉnh Khánh Hoà sử dụng và giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tại số 78-80 Trần Phú, thành phố Nha Trang để thực hiện dự án Vinpearl Beachfront Condotel.
3090/QĐ-UBND 17/10/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh.
8162/KH-UBND 14/10/2016 UBND Tỉnh
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
8159/KH-UBND 14/10/2016 UBND Tỉnh
Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
21/10/2016

21 10 2016.jpgThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định quy định việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu:

1- Bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2- Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

3- Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

20/10/2016

Ngoai giao.jpegUBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về Kế hoạch thực hiện Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Mục đích, yêu cầu mà Kế hoạch hướng đến:

1. Thực hiện toàn diện, sâu sắc và hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tiềm lực kinh tế, trí tuệ, góp phần vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quê hương, đất nước.