Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1807
Lượt truy cập: 23175790

Số  Năm  Ngày xuất bản: 20/02/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
14-1-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 4
17-1-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang. 7
17-1-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 13
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-1-2020 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Trai Sài Gòn được gia hạn sử dụng đất để xây dựng nhà cấy, nhà xưởng phục vụ cho việc nuôi trai lấy ngọc xuất khẩu tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. 18
08-1-2020 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc. 21
10-1-2020 Quyết định số 54/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. 23
13-1-2020 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 39
14-1-2020 Quyết định số 99/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 43
14-1-2020 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 47
14-1-2020 Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Phân bón Sông Lam từ đất trồng cây hàng năm khác sang sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất phân bón tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 51
15-1-2020 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 55
15-1-2020 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 57
16-1-2020 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 60
20-1-2020 Quyết định số 146/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 64
20-1-2020 Quyết định số 147/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 76
20-1-2020 Quyết định số 149/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2019. 91
20-1-2020 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương. 102
21-1-2020 Quyết định số 188/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Karatedo Khánh Hòa. 105
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
04/CT-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh
Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
387/QĐ-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020
386/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
385/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
384/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2020/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
367/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020
365/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam thuê tại số 09 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn
362/QĐ-UBND 12/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
21/02/2020

Tin TW 21-02-2020.jpgBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương.

Theo đó, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố báo cáo ngay với UBND cấp xã về kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước. Nội dung báo cáo gồm: Tóm tắt quá trình xây dựng, hình thức thông qua, kết quả thông qua.

20/02/2020

Tin ĐP 24-06-2019.jpgNgày 18/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định Bảng giá đất đối với các loại đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa định kỳ 05 năm một lần.